La Plataforma de Reguladors del Sector Audiovisual d’Iberoamèrica (PRAI) ha assumit com a pròpies, prèvia adaptació, dues recomanacions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per combatre la desinformació sobre les vacunes de la covid, una adreçada als mitjans de comunicació i l’altra a la ciutadania. Així doncs, el dos documents tenen com a base textos que van ser redactats pel CAC i altres entitats.

Aquest era un dels compromisos que van ser adquirits en la jornada oberta del passat 21 de setembre organitzada per la PRAI en col·laboració amb el CAC. En la sessió hi van participar reguladors audiovisuals, professionals de la medicina, agències de fact-checking i periodistes.

“És important que tant els mitjans com la ciutadania, a nivell global, disposin d’eines que els ajudin a lluitar contra la desinformació, en especial en un assumpte tan sensible com la covid-19 i l’efectivitat de les vacunes”, assenyala el president del CAC i vicepresident de la PRAI, Roger Loppacher. “Ens congratula que la resta de reguladors que formen part de la plataforma puguin disposar de la feina duta a terme pel CAC i altres entitats. Un dels beneficis de la plataforma és l’intercanvi d’estudis, anàlisi i recomanacions entre els associats”, afegeix.

El Grup de Treball sobre desinformació de la PRAI ha procedit a adaptar a la realitat dels diferents integrants els textos elaborats pel CAC. Les dues recomanacions ja estan publicades al web de la Plataforma i en els propers dies els reguladors associats faran una difusió entre entitats i la ciutadania dels àmbits respectius.

Les recomanacions adreçades als professionals dels mitjans es van publicar el desembre de 2020, i van ser elaborada pel CAC juntament amb el Departament de Salut, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Les recomanacions per al públic en general es van publicar el febrer de 2021 i van ser elaborades per la Plataforma per a l’Educació Mediàtica, entitat impulsada pel CAC on estan representats col·legis professionals, associacions i fundacions de l’àmbit de l’educació formal i no formal, associacions de mitjans de comunicació, grups de recerca universitaris, acadèmics i mestres.