El segon estudi de l’Associació Espanyola de Premsa Gratuïta (AEPG) determina que, enguany, un 33% de les capçaleres del sector ha reduït la seva plantilla, en contrast amb més de la meitat que ho van fer l’any passat. A més, i també segons la mateixa enquesta, realitzada a 240 editors de publicacions gratuïtes, aquest any 2010 el 47% han mantingut la plantilla, i fins i tot el 20% han augmentat el seu número de treballadors.

Pel que fa a la publicitat, les dades també milloren en relació a l’any passat. Així, la reducció d’ingressos respecte el 2009 també s’ha moderat. Un 45% dels enquestats ha vist com es reduïen els seus ingressos en publicitat, un percentatge que l’any passat pujava fins al 79%, i un 21% ha incrementat enguany la seva facturació.

Els sectors que més inverteixen en publicitat a la premsa gratuïta són el comerç i l’hostaleria (els seus anuncis surten al 76% de les publicacions, per un 91% l’any passat), immobiliària (38% el 2010 i 48% el 2009), automoció (34% i 48%, respectivament), gran consum (31% aquest any i 38% l’any passat) i banca (17%). La pèrdua en alguns d’aquests sectors s’ha compensat amb l’augment en d’altres de més minoritaris com la formació i la salut.

Sobre la naturalesa de les empreses anunciats, millora la inversió pública respecte la privada. Al 83% de les publicacions gratuïtes hi predominen les empreses privades, i al 17% la publicitat institucional, una xifra que l’any passat era de només el 7%.