La reducció d’ingressos i la destrucció d’ocupació en la premsa gratuïta torna a augmentar. El tercer estudi de l’Associació Espanyola de Premsa Gratuïta (AEPG), realitzat entre els seus associats, indica que el 35% de capçaleres del sector ha vist disminuïda la seva plantilla en el darrer any, dos punts més que el 33% registrat en l’estudi de l’any passat. Amb tot, un 45% l’ha mantingut (respecte al 47% de fa un any) i un 20% l’ha augmentat (el mateix percentatge que el 2010).

El document també indica que el 75% de les publicacions gratuïtes tenen una plantilla d’entre 1 i 10 treballadors, mentre que la resta és d’11 a 20 empleats. A més, el 85% d’empreses editores tenen entre 1 i 5 redactors, i només el 10% té més de 5 redactors entre la plantilla.

Publicitat

Quant als ingressos publicitaris, les dades també empitjoren lleument entre els gratuïts. En concret, un 47% dels enquestats assegura que els ingressos s’han reduït, una mica més que el 45% de fa un any, però força allunyat del 79% del 2009. La majoria dels que han vist decréixer  els ingressos (un 56%) ho ha fet entre un 31 i un 50%. En canvi, un 16% de assegura haver incrementat la facturació publicitària durant el darrer any, quan el 2010 eren el 21%. La majoria ho ha fet entre un 11 i un 30%.

Finalment, el 58% dels associats a l’AEPG creu que la situació a la seva empresa millorarà el proper any, mentre que un 16% opina que empitjorarà.

Anunciants

Pel que fa al tipus d’anunciants, el 79% són empreses privades (83% el 2010) i el 21% a organismes públics, els quals fa dos anys només representaven el 7%. Amb tot, les administracions han disminuït fins a un 58% les aportacions en publicitat en el darrer any.

Els sectors que més inverteixen en publicitat a la premsa gratuïta són el comerç i l’hostaleria amb un 74% de publicacions (respecte al 76% de l’any passat i el 93% del 2009), seguits de l’automoció amb un 53% (34% el 2010 i 48% el 2009), l’immobiliari amb el 47% (38% i 48%, respectivament), l’educació i la formació també amb el 47%; banca amb el 42% (17% fa un any), i el gran consum amb el 21% (31% el 2010 i 38% el 2009).