Els ingressos dels diaris generalistes per publicitat digital continua en creixement, i en alguns casos ja superen els generats pel format imprès.

En concret, al febrer, El País va facturar 3 milions d’euros per la publicitat del web, el que representa un 55% del total, ja que pels anuncis en paper va rebre 2,5 milions.

Per la seva part, El Mundo va ingressar 2,3 milions per la publicitat digital (el 60%) i 1,6 milions per la impresa.

Fins ara, només diaris esportius com As i Marca havien aconseguit que els ingressos per publicitat digital superessin els de les edicions en paper.

 

Font: El Español