Els anuncis no podran interrompre la retransmissió de cap esdeveniment esportiu mentre aquest no sigui aturat, tot i que sí que es podran insertar missatges comercials sempre i quan aquests no molestin el telespectador i pugui seguir el desenvolupament de la retransmissió.

Es tracta d’una iniciativa del ministeri d’Indústria, prevista a la Llei general audiovisual, que preveu establir els criteris que determinaran quan es considera que un esdeveniment està aturat, o no, i quan es considera que una determinada inserció publicitària a la imatge televisiva molesta, o no.

Patrocini, autopromoció, telepromoció i publicitat

Aquest va ser un dels aspectes tractats a la reunió de la comissió permanent del Consell Assessor de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (CATSI), celebrada la setmana passada i presidida pel secretari d’Estat de Telecomunicacions, Bernardo Lorenzo.

Sobre publicitat televisiva, el ministeri ha presentat al CATSI també tres esborranys més sobre patrocini a la televisió, autopromoció i telepromocions. Així, es computaran els patrocinis com a publicitat normal dins el límit establert dels 12 minuts, i es determinaran els casos en què no hi cap el patrocini, com passa amb els programes de contingut informatiu d’actualitat.

En relació a l’autopromoció, el ministeri preveu regular-la i no considera com a tal els programes dedicats a informar sobre la programació de la cadena. Quant a les telepromocions, l’esborrany estableix que hauran de durar menys de 45 segons i no es podran reproduir en programes informatius ni infantils. A més, sempre s’haurà d’insertar la paraula publicitat.

D’altra banda, el Govern central va anunciar en aquesta reunió mesures per garantir els drets dels usuaris de la TDT a conèixer quan s’està emetent continguts en alta definició.