El 2018, el diari La Razón va perdre 503.000 euros, mentre l’any anterior havia registrat un benefici de 46.000 euros, segons informa Dircomfidencial. El resultat negatiu del mitjà es va produir després de quatre exercicis consecutius amb beneficis.

La Razón durant el 2018 va ingressar 56,2 milions d’euros, un 0,4% menys que el 2017. D’aquests, 32 milions provenen de la publicitat (+1,5%), i 24,1 milions de la venda d’exemplars (–3%).