La comissió d’economia, finances i pressupost del Parlament va rebutjar aquest dilluns les esmenes a la totalitat –presentades per PSC, ICV-EUiA, ERC, Ciutadans i Solidaritat– pel que fa als pressupostos del 2011 corresponents al Departament de Presidència, del que depenen les polítiques comunicatives del Govern.

Així doncs, tira endavant el pressupost de Presidència, presentat pel conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, que preveu una retallada del 21,6% de mitjana al Departament, tot i que per polítiques, la de comunicació –excloent la CCMA–, pateix una reducció del 47,5%, mentre que la retallada a exterior és d’un 40,9%, i a esport d’un 27,6%.

A la CCMA, la reducció és del 14,3%, percentatge que ajuda a què el de Presidència es quedi en un 21,6%, que si no inclogués el pressupost de l’ens reflectiria una retallada més gran, del 33%. Per la seva part, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) la reducció del pressupost és d’un 34,1%.

Foment dels mitjans en català

Durant la seva intervenció per presentar els pressupostos de Presidència, el conseller Mas-Colell va defensar que hi ha una “aposta clara” pel model d’èxit de la Corporació en mitjans nacionals, líders i de referència; un “manteniment” de les polítiques de foment dels mitjans de comunicació en català; una “aposta decidida” per l’ordenació de comunicació mitjançant la lluita contra les emissions il·legals i sense titularitat de ràdio i televisió, i una “priorització” dels canals de comunicació digitals per millorar la transparència de la informació vers els ciutadans.

Desacord en la reducció al CAC

La diputada Laia Bonet, del PSC, va qüestionar la retallada al CAC, “molt superior a la mitjana”. Segons va advertir, una disminució “excessiva” podria afectar el desenvolupament correcte de la funció que té assignada l’ens “amb l’objectivitat necessària”.

Mas-Colell va replicar Bonet assegurant que la rebaixa al CAC és “assumible”. Segons va explicar, han fet comparacions amb França, i el fet d’haver-hi un romanent porta el Govern a pensar que aquest “any difícil” al Consell poden fer la feina amb la reducció pressupostària plantejada.

Per la seva part, el diputat d’Esquerra, Sergi de los Ríos, va assegurar que amb aquests pressupostos l’espai català de comunicació “queda greument afeblit”. Per al republicà, no només queda afeblit per la CCMA, sinó “sobretot” per l’Agència Catalana de Notícies (ACN), justament en el moment en què estava fent un procés d’internacionalització.

David Bonvehí, de CiU, va afirmar que un 14,3% de retallada pressupostària a la Corporació no ha de significar “forçosament” un afebliment de l’ens. A banda, va admetre que no és “gens agradable” reduir un 47,5% en polítiques de comunicació.