La revista trimestral Dialogal sobre religions i diàleg interreligiós ha iniciat una nova etapa a mans d’Editorial Mediterrània, que ha renovat el disseny de la capçalera, ha actualitzat els continguts, ha estrenat pàgina web i ha obert perfil a les principals xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram).

La publicació va néixer el 2002 impulsada per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR), i des d’aleshores fins al desembre havia estat editada per El Ciervo. Després d’uns mesos d’aturada (el darrer número corresponia a gener de 2016), Dialogal va tornar a publicar-se a l’octubre ja totalment renovada i sota la direcció de Clara Fons i Duocastella.

“La revista, a més de ser un diàleg intercultural i interreligiós entre les persones de diferents tradicions religioses, també vol aprofundir en la interioritat que es troba fora del marc religiós”, assenyala Fons. “És un espai de reflexió per a tota persona en recerca de sentit. Un lloc de creixement, de novetat, de llibertat, de transformació, per crear pensament, generar debat i posar paraula a allò que s’està vivint actualment”, afegeix sobre la capçalera.

El primer número de la nova etapa, el 57, inclou un debat entre els polítics Xavier Trias i David Fernàndez sobre la relació entre política i religió, i inclou reportatges sobre els refugiats i sobre els vestigis de l’antic règim de monopoli catòlic a la nostra societat. També s’hi poden llegir articles de José Eizaguirre, Jordi Pigem, Joan-Andreu Rocha Escarpetta, Laia de Ahumada, Brigitte Vasallo, Laia Montserrat, Agustí Pàniker, Lídia Pujol i Teresa Guardans, entre d’altres.

Dialogal presenta formalment la nova etapa aquest dijous en un acte al Palau Mercader de Barcelona, a les 19.30 h, el qual comptarà amb un diàleg entre David Fernàndez i l’antropòleg i teòleg Xavier Melloni.