La revista Unió, centrada en el món de la sardana esportiva, ha presenta una sèrie de novetats per tal de rellançar el projecte. Per una banda, s’ha creat un consell de redacció amb l’objectiu de treballar els continguts de manera més descentralitzada i eficaç. Per l’altra, s’ha redissenyat la publicació i el logotip per renovar i actualitzar la imatge de la capçalera, fundada el 1991 i editada per la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya.

El consell de redacció està integrat sobretot per joves que estan relacionats amb el món del periodisme, la comunicació i la filologia, ja sigui des del vessant professional o personal, segons explica Unió. La idea és que sigui una estructura descentralitzada que pugui desenvolupar bona part de la tasca d’edició de la revista de manera autogestionada i consensuada.

A més, el consell integra les cinc demarcacions del món de la sardana esportiva: Barcelona Ciutat, Barcelona Comarques, Comarques Gironines, Comarques Tarragonines i Terres Lleidatanes.

Amb aquests canvis es pretén impulsar la revista i el món de la sardana esportiva. La voluntat és tractar temes de llarg abast i major interès, tant per al món de la sardana de competició com per a la societat en general. A més del redisseny, Unió incorpora seccions noves.

De cara als propers mesos s’està treballant per bastir un projecte digital que, de moment, es concreta amb la possibilitat de consultar Unió a l’iQuiosc.cat de l’APPEC.