El Consell Comarcal de la Selva ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei d’inserció d’espais de publicitat institucional en premsa escrita, web i televisió.

El pressupost base de licitació és de 15.702,48 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 26 de juliol.

El Consell Comarcal de la Selva argumenta la licitació per la necessitat de consolidar la línia iniciada ja fa uns anys en campanyes de publicitat en mitjans escrits, radiofònics, audiovisuals i digitals per a la promoció de serveis i iniciatives impulsades per la institució.