El programa Astro TV de La Sexta emetia una publicitat sobreimpresa que quadruplicava el màxim de 12 minuts per hora que estableix la llei. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ho va detectar i ho va transmetre al Ministeri d’Indústria (que és qui té potestat per actuar en aquest cas), i va traslladar-ho a la cadena.

La Sexta va al·legar que havia contractat la producció d’Astro TV externament, que desconeixia l’existència de la publicitat, i que les condicions del contracte entre ambdues parts no autoritzaven emetre anuncis. Així, la cadena va demanar a la productora que cessés de manera immediata la sobreimpressió publicitària, cosa que va fer.

El Ministeri, tenint en compte que les incidències s’havien corregit amb diligència, va estimar que no estava justificat iniciar un procediment sancionador.

Greuge comparatiu

El CAC havia analitzat els programes emesos a la matinada (de 2 a 6 hores) dels passats 9 i 10 de maig de 2012. Al llarg de tot el programa apareixia sobreimprès, a banda de tres telèfons oferts a les persones teleespectadores per participar-hi, un quart telèfon amb el lema Pago tarjeta, el qual no estava directament vinculat al contingut del programa, per la qual cosa es va considerar com a contingut publicitari.

En el seu acord, el Consell va remarcar que la no-sanció d’aquests incompliments, quan són realitzats per un prestador de televisió subjecte a l’autoritat d’un altre ens regulador (en aquest cas, el Ministeri), pot constituir un “greuge comparatiu” per als prestadors sancionats pel CAC.