L’any 2010, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va tenir una despesa de 213.665 euros en concepte d’indemnització i de Seguretat Social per a tres exconsellers cessats aquell mateix any i per a un que ho va fer el 2008. Així ho indica l’informe de l’exercici 2010 del CAC elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on insta l’ens ha revisar el sistema d’indemnitzacions, cosa que el CAC ha remarcat que ja havia fet.

Fins fa poc, un cop deixaven el càrrec, els exconsellers del CAC cobraven una indemnització del 100% del seu sou durant sis mesos, a causa del règim d’incompatibilitats al que estan sotmesos –durant aquest període no poden tenir interessos o activitats en empreses audiovisuals, de cinema, vídeo, de premsa, publicitat, informàtica, telecomunicacions o internet–, i un 80% del sou durant 18 mesos més de forma facultativa.

Després de fer-se públic l’informe, el Consell va emetre un comunicat aquest dijous recordant que l’ens va modificar el sistema d’indemnitzacions el passat octubre, en el marc d’un pla d’austeritat, limitant-les als sis mesos posteriors al cessament.

En el document, la Sindicatura contrastava les indemnitzacions del CAC amb les que perceben els expresidents (80% del sou durant els dos anys següents de deixar el càrrec) i els exconsellers de la Generalitat (23% durant el mateix període).

La Sindicatura de Comptes també ressalta que, el 2010, l’interventor del CAC, que va rebre per la seva tasca 12.968 euros, ho era també de la Generalitat, cosa que troben “incompatible”. L’interventor va plegar el passat juliol i, actualment, és el mateix que designa el Parlament per a totes les entitats que depenen de la cambra, per la qual cosa no cobra cap tipus de salari ni dieta del Consell.