Una enquesta de la Federació de Sindicats de Periodistes constata que la situació laboral i professional ha empitjorat per a la majoria d’informadors després de la pandèmia de la covid. Així ho afirma el 52,3% dels enquestats.

Sobre les causes, el 45,3% assenyala una major càrrega de treball amb el mateix sou; el 39,6% el tenir menys feina com a freelance; un 33% diu tenir menys sous; el 28,3% admet tenir problemes de salut mental, i el 25,5% declara dificultats per conciliar vida laboral i familiar o privada. A més, amb un 17% es troben quatre causes: la pèrdua de llocs de treball; les dificultats en l’adaptació al teletreball i/o amb noves tecnologies; els problemes de salut física, i els relacionats amb la manca de seguretat en el desenvolupament de la feina.

El 72,6% de les persones enquestades són dones; el 87,8% professionals en actiu en el sector del periodisme, i el 36% per compte propi. A més, el 25% treballa com a periodista freelance per a diversos mitjans, el 24,3% per a un mitjà digital; el 16,2% per al departament de comunicació d’una empresa privada; el 15,6% en una agència de comunicació, i el 13,9% en premsa escrita diària.

Alerta per la violència masclista

La FeSP ha aprofitat l’enquesta per identificar el grau de violència masclista del qual són objecte les dones periodistes. El 46,9% de les professionals que van respondre manifesten haver patit algun tipus d’assetjament o atac sexista. D’aquestes, el 48,5% indica que ha rebut insults sexistes durant la feina; un 35% ha patit assetjament laboral per raó de sexe, i un 26,5% ha estat víctima d’assetjament sexual en el seu entorn de treball.

Pel que fa a les noves formes de violència, el 32,4% afirma haver patit amenaces o insults a les xarxes socials, i el 16,2% ciberassetjament. D’aquesta manera, la FeSP identifica la violència en línia com “una de les amenaces més preocupants per a la seguretat i el treball de les periodistes, així com per a la igualtat en els nostres mitjans i per a la llibertat d’informació”.