Una setmana després que els Mossos d’Esquadra precintessin l’emissor per on emetia LaTele, aquesta ha reprès les emissions al canal 37 de la TDT de Barcelona i part del Maresme. El retorn a les emissions de la televisió lliure i comunitària impulsada per l’Assemblea per la Comunicació Social (ACS) s’ha produït malgrat l’emissor continua precintat.

En un comunicat, LaTele recorda que té més de 10 anys de vida, però que sempre ha treballat “sota l’amenaça d’un possible tancament de les emissions i en la precarietat econòmica més absoluta”.

Els responsables del projecte expliquen els entrebancs per emetre que tenen mitjans comunitaris: “Les ràdios i les televisions comunitàries continuen en una situació de plena indefensió i absoluta marginalitat. En principi, tenen reconeguda l’existència, però en la pràctica se’ls impossibilita la pervivència”, apunten en referència a les dificultats d’accedir a les llicències d’emissió.

En aquest sentit, denuncien que el marc legal actual és “del tot insuficient” per garantir l’emissió dels mitjans audiovisuals comunitaris.