El dimecres i dijous d’aquesta setmana es van reunir al circuit Motorland d’Alcanyís (Baix Aragó) els propietaris i directors dels canals de televisió que formen part de la Xarxa Euroregional de Ràdio i Televisió Sense Fronteres (TSF Network).

En el marc de les primeres Jornades Televisives Euroregionals, els membres de la Xarxa van signar la Declaració d’Alcanyís: el compromís de d’arrencar l’emissió en xarxa de continguts interregionals i transfronterers dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (Catalunya, Aragó, Illes Balears, Migdia-Pirineus i Llenguadoc-Rosselló).

En concret, el 15 de març començarà a visualitzar-se l’emissió en xarxa, amb continguts que seran produïts i emesos en català, occità, francès i castellà. Cada cadena decidirà quins continguts emet, en quina llengua i en quina franja horària, tot i que també hi haurà transmissions conjuntes.

TSF Network té per objectiu fomentar la comunicació audiovisual transfronterera, desenvolupar un sistema eficaç i efectiu d’intercanvi de continguts entre les emissores de ràdio, canals de televisió i associacions culturals que l’integren, i gestionar un canal de ràdio i de televisió accessible des dels diversos territoris de l’Eix Atlàntic-Mediterrani, amb l’Euroregió Pirineus-Mediterrània com a pivot.