La televisió de pagament ha esdevingut el servei que més insatisfacció genera a les llars, desbancant per primer cop el subministrament elèctric com el servei pitjor valorat. Així ho indica el panel de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència corresponent al segon trimestre de 2018.

En concret, durant aquest període, el 18,6% de les llars van manifestar estar poc o gens satisfetes amb el servei de TV de pagament (3,1 punts més que en l’anterior panel, corresponent al darrer trimestre de 2017), avançant així el servei elèctric, amb un 17,3% de llars descontentes (–1,7 punts), que també es veu superada per la banda ampla, amb 17,4% (+0,4).

El principal motiu d’insatisfacció en el servei de TV de pagament és el preu car (75,8%), seguit a molta distància de la manca de qualitat del servei (22,1%), la falta de claredat en les factures i els preus aplicats (21,6%), la manca d’informació sobre les condicions de subministrament i contractuals (20,4%), la mala atenció al client (19,7%) i els cobraments indeguts (15,1%).