El Consell de la Unió Europea ha aprovat la proposta que permet als estats membres aplicar a llibres, revistes i diaris digitals el mateix tipus impositiu que als seus equivalents en paper. Si el Govern espanyol decidís adoptar la mesura (no és obligatòria), suposaria que les publicacions digitals podrien passar de l’actual IVA general del 21% al superreduït del 4%.

La Directiva es va aprovar per unanimitat dimarts en una sessió del Consell d’Afers Econòmics i Financers, i s’adoptarà un cop el text hagi estat traduït a totes les llengües oficials de la UE.

Actualment, la normativa comunitària prohibeix un tractament fiscal favorable per a les publicacions digitals, a diferència dels formats impresos, de manera que no es permet gravar-les amb taxes reduïdes o superreduïdes.

“La proposta forma part de la nostra tasca de modernització de l’IVA en favor de l’economia digital i ens permet mantenir el ritme del progrés tecnològic”, va assenyalar Hartwig Löger, ministre de Finances d’Àustria, país que actualment presideix el Consell.

La seva aplicació a l’Estat espanyol, però, és una incògnita. La ministra d’Economia, Nadia Calviño, va celebrar l’aprovació, però també va advertir que caldrà veure amb la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, si és convenient adoptar-la, i en cas afirmatiu quan.

La normativa per permetre l’equiparació de l’IVA de publicacions digitals i impreses s’estava tramitant des de feia dos anys. El Parlament Europeu hi va donar el seu vistiplau el juny de 2017.

La nova Directiva s’aplicarà temporalment fins que s’introdueixi un nou sistema de l’IVA. La Comissió ha presentat propostes al respecte que permetrien disposar de més flexibilitat per fixar l’impost als estats membres.