L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) considera que el poc consum de diaris i revistes que fan els joves d’entre 14 i 25 anys constitueix un dels factors que contribueix decisivament a la crisi que afecta al model de negoci, tant de la premsa escrita en general com de la premsa comarcal i local en particular. Però, a més, troba que aquest fet planteja un “seriós” problema de futur per al sector, ja que afecta al “relleu generacional” del lectors.

Per això, la Fundació Catalana de la Premsa Comarcal ha signat un acord amb la Universitat Jaume I de Castelló, mitjançant el qual la institució realitzarà la recerca El públic jove front a la premsa comarcal i local: diagnòstic i propostes d’actuació. L’estudi plantejarà un anàlisi de dos aspectes bàsics: els motius que expliquen el distanciament dels joves del consum de premsa escrita, i les possibles solucions i accions que poden ajudar a resoldre el problema.

Els objectius d’aquesta recerca passen per detectar els punts forts i febles de la premsa comarcal sota la perspectiva del públic jove i descobrir els aspectes que l’interessa en relació al seu consum informatiu. També vol identificar les raons per les quals els joves d’entre 14 a 25 anys presenten unes xifres tant baixes de consum de premsa comarcal i local en paper i de pagament, a la vegada que oferirà als editors propostes d’actuacions per atraure’ls i recuperar-los com a lectors de les seves capçaleres.

A Catalunya, segons dades de l’estudi La dieta mediàtica i cultural 2010 dels joves, realitzada per FUNDACC i IN3, de les 6 hores i 49 minuts que els joves entre 14 i 25 anys dediquen al consum de mitjans cada dia, únicament 13 minuts es dediquen a la lectura de diaris i 4 al consum de revistes. A més, el 73% de les persones d’aquest col·lectiu no consumeixen periòdics d’informació general.