La Universitat Rovira i Virgili ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació del servei de confecció del dossier de premsa digital per al seguiment diari de les informacions sobre el consistori i la ciutat.

El pressupost base de licitació és de 26.500 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 8 de gener.

El servei consisteix en fer un recull de premsa diari que incorpori les notícies d’interès publicades als diferents mitjans (impresos, digitals, ràdio i televisió) a nivell local, català i estatal. El dossier ha d’incloure les informacions relacionades amb el grup URV i la comunitat universitària, així com altres notícies de política universitària nacional o estatal d’interès generalista.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració la proposta econòmica (fins a 70 punts de 100), la proposta de cercador de notícies (10 punts), la proposta d’hemeroteca (10 punts) i la possibilitat de confeccionar informes i estadístiques (10 punts).