A la patronal de les televisions estatals no li agrada que augmenti la utilització de la fórmula del patrocini per finançar programes de RTVE. La Llei de finançament de la televisió pública que va eliminar la publicitat permet formes de finançament alternatives, com els patrocinis esportius i culturals, però la Unió de Televisions Comercials Associades (UTECA) no està d’acord amb la “interpretació laxa” de la normativa en aquest aspecte, motiu pel qual estudia emprendre accions legals, segons va admetre el seu director general, Santiago Campos, a La Razón.

En concret, la UTECA assegura entre febrer i març va comptabilitzar gairebé 2.000 insercions en concepte de patrocini que interpreta com a publicitat encoberta, cosa que vulneraria la Llei.

“Mínima via de compensació”

En defensa de TVE va sortir l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA), que aquest dijous va remarcar que els patrocinis esportius i culturals que estableix la normativa constitueixen una “mínima via de compensació” respecte al “gran problema” que ha generat a la indústria publicitària la eliminació dels anuncis a TVE, així com la futura concentració en mans d’Antena 3 i Mediaset, que acumularien el 66,6% del mercat televisiu i el 85,5% de la inversió en publicitat.

Però els anunciants no es limiten a demanar que no disminueixin els patrocinis, sinó que volen que s’ampliïn i que torni la publicitat a TVE “de forma raonable i sostenible”. De fet, no és el primer cop que ho suggereix: l’AEA ja va proposar el retorn dels anuncis de manera “limitada i controlada” per compensar la retallada en 204 milions en el pressupost de l’ens per al 2012.