La Vanguardia ha redissenyat el seu web amb l’objectiu de millorar l’experiència d’ús, amb més velocitat de navegació i una reordenació de l’espai per donar més visibilitat al contingut exclusiu.

Més de 60 persones i gairebé un any de treball han estat necessàries per repensar la proposta digital de la capçalera, segons explica el mitjà. La voluntat era bastir una plataforma “robusta, àgil i flexible” per afrontar el repte de gestionar amb rapidesa grans quantitats d’informació.

Així doncs, el web compta amb una nova estructura de programació amb una nova tecnologia per carregar més ràpidament les pàgines. A més, s’ha canviat el gestor de continguts que utilitzen els periodistes, que ara és Xalok, per facilitar i agilitzar la seva feina i millorar els continguts digitals.

Per altra banda, la reorganització del portal de La Vanguardia permet incloure més continguts en les primeres posicions de la portada.

La renovació del web també afecta l’aplicació mòbil, que millora el seu rendiment. A més, durant el proper any, La Vanguardia anirà implementant millores a l’app.