La Xarxa Audiovisual Local ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de mesurament de consum en tecnologia HbbTV i emissió de continguts interactius de les televisions locals adherides.

El pressupost base de licitació és de 85.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys. El termini per presentar ofertes finalitza l’11 de febrer.

La XAL compta amb 44 cadenes adherides que emeten a través de la TDT i que tenen la possibilitat de mesurar el consum de la seva programació a través d’aparells de TV connectada i el flux de dades HbbTV.

Actualment la Xarxa ja ofereix aquest servei de manera conjunta i descentralitzada a 38 dels canals adherits. La licitació és per continuar-lo a partir del 21 de març, quan finalitza el contracte vigent.

L’objecte de la licitació és la contractació d’un sistema de recompte de marcatges de les emissions en HbbTV de les televisions locals i presentació de resultats que permeti desenvolupar un sistema de mesurament del consum, i a partir d’aquesta infraestructura començar a desplegar la funcionalitat d’emissió de continguts interactius.