La Xarxa Audiovisual Local ha obert una convocatòria pública per a la provisió del lloc de treball directiu de cap de l’àrea de continguts. Les persones aspirants han de tenir estudis universitaris de grau superior i més de cinc anys d’experiència professional en el sector de la comunicació audiovisual. S’ofereix un contracte de quatre anys amb una retribució anual màxima és de 72.446,76 euros bruts anuals. El termini per presentar candidatures finalitza el 8 de febrer.

El cap de l’àrea de continguts, que forma part del comitè de direcció de l’empresa, té assignades com a funcions la direcció, el control i l’avaluació dels projectes audiovisuals produïts i/o coproduïts i/o de sindicació que ofereix la XAL. Per tant, la persona escollida tindrà control dels productors executius i de la creació, la gestió, la realització i l’administració dels projectes audiovisuals.