La Xarxa de Comunicació Local promourà ajuts públics per valor de 800.000 euros perquè les emissores municipals amb menys recursos puguin activar la producció de continguts propis. Més concretament, les ràdios de poblacions amb menys de 10.000 habitants rebrien un ajut directe a canvi d’emetre un mínim de dues hores diàries de programació pròpia basada en informació local.

Segons ha explicat el conseller delegat de La Xarxa, Francesc Pena, en el transcurs del 15è Mercat Audiovisual de Catalunya, aquests ajuts serien un primer pas per dotar d’una mínima estructura aquests mitjans i anar eliminant les “diferències de solidesa” entre les ràdios locals del país.

Actualment a La Xarxa hi ha adherides una cinquantena d’emissores de poblacions amb menys de 10.000 habitants, les quals, segons Pena, no tenen “capacitat de producció” i no poden accedir als ingressos que l’ens concedeix per “feina feta”.