La Xarxa Audiovisual Local ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis d’implantació i manteniment de la Xala.cat, la seva plataforma al núvol de vídeo sota demanda i en directe.

El pressupost base de licitació és de 200.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 22 de febrer.

L’objecte del contracte és la provisió d’una plataforma al núvol de vídeo sota demanda i en directe en modalitat ‘aplicació com a servei’, que inclou els següents conceptes: subministrament d’una aplicació informàtica de vídeo sota demanda i en directe accessible des de múltiples dispositius i plataformes; allotjament i execució de l’aplicació en entorn cloud; suport i manteniment de la plataforma.

L’òrgan de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 60 punts de 100), el temps mig de càrrega de vídeos (10), el temps mig de reproducció (10), el servei de suport a l’usuari (10), i la inclusió d’aplicacions natives per visionar els continguts a través de les smart TV de Samsung i LG (10 punts).