L’Agència Catalana de Notícies ha obert una convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de redactors multimèdia per cobrir les vacants temporals que es puguin produir fins al 31 de desembre de 2020. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 29 d’octubre.

Les persones concurrents a la borsa de treball podran ser convocades per cobrir una baixa temporal allà on es produeixi, sigui a Catalunya o en les delegacions de l’ACN fora del Principat.

En principi la jornada és de 40 hores setmanals amb una retribució de 27.302,24 euros bruts anuals (o la part proporcional si la vacant a cobrir és de menys de 40 hores).

Com a requisits es demana tenir titulació universitària en matèria de Periodisme o Comunicació Audiovisual; coneixements orals i escrits de nivell de suficiència en català (equivalent a C1); experiència professional en mitjans de comunicació, i coneixement d’anglès i/o altres llengües a nivell professional.