El Govern ha aprovat autoritzar que Intracatalònia redueixi el capital social de 850.000 euros a 60.000 per “restablir l’equilibri entre el capital i el patrimoni net de la societat disminuït per conseqüència de pèrdues”, tal com va acordar el 5 de desembre el consell d’administració de l’empresa pública gestora de l’Agència Catalana de Notícies.

La reducció s’efectua mitjançant l’agrupació i la disminució del valor nominal de les accions de la societat, el nombre de les quals queda fixat en 100 amb un valor de 600 euros per cadascuna d’elles.

L’Executiu també ha autoritzat Intracatalònia a compensar les pèrdues del compte Resultats d’exercicis anteriors del passiu del balanç amb càrrec al compte Reserves, per un import de 66.829,36 euros, i amb càrrec al compte Altres aportacions socis, per 7.450.417,90 euros.

Finalment, el Govern també ha donat el vistiplau perquè el Departament de la Presidència faci una aportació extraordinària de 134.770,77 euros a favor d’Intracatalònia per compensar les pèrdues, i contribuir al restabliment de l’equilibri patrimonial i al desenvolupament de les seves funcions.