L’Associació Catalana de Ràdio ha urgit el Govern de la Generalitat a adoptar un pla específic d’ajudes i incentius a les emissores privades perquè “puguin remeiar la seva situació” mentre persisteixi “la quasi absència de publicitat enmig d’aquesta emergència nacional”.

L’entitat remarca que, mentre els mitjans públics “tenen garantida la seva estabilitat econòmica” a través dels pressupostos, les ràdios privades –així com la premsa i la televisió generalista– segueixen prestant servei “sense la contrapartida econòmica”.

L’ACR considera que les mesures generals per pal·liar els efectes socials i econòmics del coronavirus són “insuficients” per a les emissores privades, que segueixen operant malgrat la davallada d’ingressos.

L’Associació Catalana de Ràdio proposa les següents mesures específiques, complementàries a les ja aprovades:

  • Línies de liquiditat i avals per front als pagaments urgents que havien de basar-se en l’expectativa d’ingressos de la publicitat no facturada ja en aquest mes.
  • Inversió publicitària del Govern i organismes públics dependents distribuïda conforme a criteris objectius d’audiència, així com als temps dedicats a emissions locals i comarcals.
  • Execució urgent dels pagaments pendents de la Generalitat per devolució d’impostos, campanyes publicitàries o qualsevol altre concepte.
  • Línia específica de subvenció per a les emissions de continguts de servei i d’interès públic, amb informació d’elaboració pròpia durant aquest 2020, per garantir la seva sostenibilitat.

La patronal de les ràdios privades explica que, tenint en compte les xifres dels primers dies d’estat d’alarma, la publicitat podria caure entre el 75 i el 80% respecte al mateix període de l’any passat, de manera que el sector s’enfronta a “una caiguda lliure que pot doblar els efectes negatius de la crisi de 2008-2010”. Aleshores la inversió publicitària en les emissores de l’ACR es va reduir un 44%, cosa que va provocar acomiadaments “massius” en empreses grans i petites.

L’Associació Catalana de Ràdio subratlla que la pandèmia del coronavirus arriba quan el mitjà compta amb la meitat de la xifra de negoci prèvia a la crisi 2008. “Si no s’apliquen mesures actives i ràpides, el sector en el seu conjunt camina cap a una segona crisi de conseqüències catastròfiques”, insisteix.