L’Ajuntament de Barcelona ha publicat la Guia de comunicació amb perspectiva intercultural, un recurs amb recomanacions per utilitzar la llengua d’una manera inclusiva, promoure el reconeixement i la visibilitat de la diversitat, i evitar expressions que són conseqüència de l’etnocentrisme i el racisme.

El document proposa canviar expressions arrelades que provenen de prejudicis ètnics o racials, o que reforcen estereotips de les comunitats heterogènies, per altres maneres d’expressar-se més inclusives i respectuoses amb la diversitat.

La guia també pretén ajudar a resoldre embolics que de vegades es produeixen amb la terminologia, i convida a mantenir una mirada crítica davant de productes publicitaris, televisius o informacions que corren per les xarxes i que poden contenir missatges que difonguin odi o generin pors. A més, s’inclou un glossari per aclarir dubtes.

L’Ajuntament entén que emprar un llenguatge que incorpori la perspectiva intercultural ajuda a canviar aquests imaginaris i permet generar espais de trobada i fer front al racisme, a la discriminació i a l’exclusió.

El manual ha estat coordinat per l’Àrea d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós, i se suma a la Guia per a un ús no sexista del llenguatge i la Guia de comunicació inclusiva.