L’Ajuntament de Barcelona ha obert el procés de licitació del servei de creació, edició i manteniment dels continguts web i les xarxes socials, preparació de butlletins, i elaboració de materials visuals i audiovisuals que ho reforcin per a les direccions de Democràcia Activa i Acció Comunitària de la gerència de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

El pressupost base de licitació és de 45.824,73 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 10 de gener.

La licitació consta de dos lots: un per als continguts web, xarxes i butlletins de temes de participació ciutadana (amb un pressupost de 19.698,55 euros), i l’altre per als temes d’accions comunitàries i casals de barri (26.126,18 euros). Les empreses poden licitar un o els dos lots.