L’Ajuntament de Lleida ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de disseny gràfic, redacció, maquetació, impressió i distribució de la revista municipal La Paeria.

El pressupost base de licitació és de 84.500,02 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (renovable un més), per a la publicació d’onze números anuals amb un mínim de 24 pàgines.

El termini per presentar ofertes finalitza el 6 de març.

El butlletí municipal és una de les eines amb què el consistori informa la ciutadania de les diferents activitats i accions que es desenvolupen a la ciutat.

L’òrgan de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins al 40% dels punts), la proposta de disseny (25%), la proposta de planificació (15%) i el pla d’acció de participació ciutadana que vinculi les xarxes socials a la revista (5%), entre d’altres.