L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació dels treballs de comunicació i difusió institucional, entorn digital, transparència i bon govern, i participació ciutadana.

El pressupost de licitació és de 26.201 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza l’1 de febrer.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (38 punts de 50), la proposta tècnica (6 punts) i l’experiència (6 punts).