L’Ajuntament de Tarragona ha obert el procés de licitació per a la concessió administrativa de l’explotació de vuit quioscos a la via pública, dels quals quatre per a premsa i publicacions periòdiques, aliments i refrescos envasats. El termini per presentar ofertes finalitza l’11 de juliol.

L’explotació dels quioscos es pot complementar amb altres productes (títols de transport, recàrregues de mòbil, articles de promoció turística, entrades d’espectacles, etc.) sempre que no suposin més d’un 50% de l’activitat principal.

El termini de cada concessió és de vuit anys. Durant aquest temps, els adjudicataris hauran de satisfer un cànon mínim a l’Ajuntament: 3.831,21 euros anuals per al quiosc de Rambla Nova 74; 10.216,56 euros per al de Rambla Nova 102; 1.283,28 euros per al de Rambla President Companys, i 3.831,21 euros per al de Rambla Nova 46.

Aquest cànon mínim anual pot ser millorat a l’alça en les ofertes que es presentin al concurs. Es poden presentar ofertes per a un o més lots.