L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha posat en marxa un procés de licitació per adjudicar el servei de recull de notícies en mitjans de comunicació en línia relacionades amb la institució i les seves àrees d’interès.

El pressupost base de licitació és de 8.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 7 de febrer.