En la junta general extraordinària d’accionistes on la propietat d’Hermes Comunicacions va canviar de mans, també es va aprovar una reducció del seu capital social. En concret, es va passar de 3.671.441,09 euros a 733.066,44, un 80% menys. Així, les 6.108.887 accions nominatives van passar de tenir un valor de 0,601 euros per acció a valdre’n 0,12.

Aquesta reducció es va aprovar per equilibrar el capital i el patrimoni net disminuït a causa de les pèrdues que acumula l’editora d’El Punt Avui, segons va comunicar als accionistes el seu president, Joaquim Vidal. Cal recordar que Hermes va tancar el 2011 amb unes pèrdues de gairebé 7 milions.

Posteriorment, en la mateixa junta general, es va acordar una ampliació de capital en 3.056.450 noves accions ordinàries per un valor de 366.774 euros (a 0,12 per acció). D’aquesta manera, s’arriba a un total d’1.099.840,44 euros de capital social en 9.165.337 accions. Aquestes es van emetre amb una prima d’emissió total de 1.161.451 euros (0,38 per cada nova acció emesa).