L’Associació Espanyola d’Editors de Publicacions Periòdiques (AEEPP), l’Associació de Revistes d’Informació (ARI), l’Associació de Premsa Professional i Continguts Multimèdia (Coneqtia) i l’Associació de Revistes Culturals d’Espanya (ARCE) estimen que l’impacte de la crisi del coronavirus en el compte de resultat dels seus associats puja a 250 milions d’euros per la caiguda de les vendes, la difusió, la publicitat, l’organització d’esdeveniments i la producció de continguts, entre altres serveis.

Davant d’aquest panorama, les quatre entitats, que representen més de 260 grups editorials amb més de 1.500 capçaleres, han reiterat al Govern espanyol la necessitat de “mesures urgents que ajudin a la supervivència del sector”. Aquestes es resumeixen en:

 • Campanyes de publicitat i comunicació institucional a totes les publicacions periòdiques en paper i digital.
 • Reconeixement del servei públic d’informació i entreteniment de les publicacions periòdiques i ajuda directa per compensar la caiguda de la publicitat i la difusió. Desgravació especial per la publicitat que es destini a publicacions periòdiques en paper i digital.
 • Transposició de la directiva de la Unió Europea per a les publicacions digitals i implantar l’IVA del 4% IVA com el de les impreses.
 • Execució urgent dels pagaments deguts per les administracions públiques a editors, distribuïdors o quiosquers, per devolució d’impostos, campanyes publicitàries o qualsevol altre concepte.
 • Facilitat i rapidesa per abordar expedients de regulació temporal d’ocupació mentre durin les mesures restrictives derivades per la pandèmia de la Covid-19.
 • Suspensió de l’IBI als punts de venda de publicacions periòdiques durant tot l’any fiscal 2020. Abonament de 500 euros a cada punt de venda professional, catàleg de més de 600 títols, per cada setmana que hagin estat oberts durant el confinament.

A més d’aquestes mesures de xoc, l’AEEPP ha plantejat al Govern la posada d’un pla estratègic d’ajut a les publicacions periòdiques que inclou les següents propostes:

 • Compra d’exemplars per part de les administracions per repartir entre col·lectius massius (col·legis, instituts, universitats, hospitals i tot tipus d’oficines i dependències públiques).
 • Adquisició de diaris, revistes i subscripcions digitals a preus bonificats.
 • Adquisició de subscripcions impreses i digitals per a ús intern dels òrgans dependents de Govern conforme a una planificació que permeti a tots els editors aconseguir audiències qualificades.
 • Creació d’un comitè de seguiment mixt del pla de xoc.
 • Creació de l’Institut per a la Innovació Periodística amb la participació d’associacions sectorials, universitats, organitzacions d’usuaris i indústria associada (telecomunicacions, informàtica …).
 • Elaboració d’un llibre blanc del sector de mitjans per a la definició d’un marc de qualitat informativa i de polítiques industrials per assegurar el seu futur.
 • Ajudes al desenvolupament d’un teixit editorial local, de mitjans locals, i a la contractació de corresponsals i a l’expansió dels mitjans generals a l’Espanya buidada.
 • Ajuts per a la capacitació dels professionals en noves eines i per al desenvolupament de nous perfils professionals a les redaccions.
 • Programa específic de reciclatge professional a través del SEPE per als afectats pels ajustos d’ocupació.
 • Desenvolupament de programes formatius a col·lectius d’interès en la creació d’una opinió pública formada (col·legis, instituts i universitats, empreses, fundacions…) com a part de les iniciatives per combatre la desinformació.
 • Ajudes a fons perdut per a projectes de digitalització o reconversió digital de pimes del sector editorial.
 • Servei d’Interès Econòmic General (SIEG) permanent per a publicacions periòdiques, amb una tarifa única i reduïda per a l’enviament, i que el seu repartiment s’integri en el servei postal universal.
 • Digitalització dels punts de venda: introducció a quioscs de tecnologia connectada a distribuïdors i editors de manera que aquests puguin conèixer en temps real les seves vendes i existències.
 • Creació d’un portal únic d’informació, amb enllaç a tots els mitjans, sobre les actuacions de l’administració per combatre la Covid-19 i les mesures per a la recuperació de l’activitat.
 • Contractació de campanyes de publicitat i comunicació institucional per a esdeveniments promoguts pel Govern i els seus organismes dependents.
 • Campanyes de divulgació en publicacions especialitzades associades a les iniciatives governamentals i dels seus organismes dependents en matèries estratègiques com ciberseguretat, emprenedoria, intel·ligència artificial, infraestructures…
 • Reconeixement del dret a ‘còpia privada’ a totes les publicacions periòdiques, diaris i revistes, i recaptació addicional del seu cànon.