El 2018, les prestadores del servei de comunicació audiovisual d’àmbit estatal van invertir 389.522.646 euros en obra europea, una disminució del 5,04% respecte als 410.196.131 euros de l’exercici anterior. Així ho constata l’informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre el compliment de l’obligació de finançar obra audiovisual europea (del 5% dels ingressos per a les operadores privades i del 6% per a les públiques).

La principal destinació de la inversió van ser les sèries en llengües oficials a Espanya amb 253.344.098 euros, un 16,25% més que els 217.938.238 de 2017, principalment per les aportacions de Telefónica (71.801.658 euros) i RTVE (71.580.526). La CNMC destaca que, des del 2015 (amb 53.830.000 euros), la inversió en aquest àmbit ha crescut un 370,63%.

Per la seva part, l’aportació de les operadores en sèries europees en altres llengües va passar dels 101.608.342 euros de 2017 a 51.877.872, una reducció del 48,94%.

En conjunt, la inversió en sèries va retrocedir un 4,48% entre un exercici i l’altre, tot i que en termes relatius sobre el total va créixer del 77,90% de 2017 al 78,35% de 2018. La CNMC recorda que, el 2015, la inversió en sèries era del 53,71% del total.

Pel que va al cinema en llengües oficials a Espanya, les operadores van invertir 71.841.962 euros el 2018, un 6,92% menys que els 77.186.285 euros de l’any anterior, trencant la tendència ascendent des de 2014 (quan es va registrar un mínim de 56.040.000 euros).

Per la seva part, en cinema europeu en altres llengües l’aportació va créixer un 13,35%, de 8.993.484 a 10.193.881 euros. En global, la inversió en cinema va caure un 4,81% de 2017 a 2018.

Finalment, en pel·lícules i minisèries per a televisions en llengües oficials a Espanya, el 2018 les prestadores van invertir 2.223.020 euros (dels quals 2.139.256 a càrrec de RTVE), una davallada del 39,79% respecte els 3.691.946 euros de l’exercici precedent.