Durant el primer semestre de l’any, Prisa ha registrat 2.163,13 milions d’euros de pèrdues netes, quan en el mateix període de 2013 el resultat va ser de 171,79 milions negatius. La davallada s’atribueix a la venda del seu 56% de Canal+ a Telefónica. Amb tot, el benefici d’explotació és de 14,56 milions, un 60,5% inferior als 36,84 milions de l’any passat.

Per divisions, el resultat d’explotació en premsa és de 14,45 milions d’euros negatius, quan en els primers sis mesos de 2013 van ser 1,16 positius. En aquests resultat hi té molt a veure El País, que obté unes pèrdues d’explotació de 15,92 milions, quan fa un any eren 0,1. En canvi, en ràdio l’EBIT és de 13,29 milions positius, un 37,6% superior al primer semestre de 2013.

De gener a juny, Prisa ha obtingut uns ingressos de 688 milions, un 7,1% menys que els 740,88 de 2013, mentre que les despeses han estat de 599,63 milions, un 5,7% inferior als 635,,90 milions de fa un any. Dels ingressos, 143,89 milions corresponen a l’àrea radiofònica (un 7,4% inferior als 155,34 milions de 2013), i 132,40 a la de premsa (un 3% menys que els 136,50 de fa un any).