Vocento ha tancat la primera meitat de l’any amb unes pèrdues netes d’11,176 milions d’euros, gairebé onze vegades més que l’1,019 milions del mateix període de 2019. A més, el grup registra pèrdues d’explotació de 3,140 milions, quan l’any passat va obtenir un benefici de 4,748 milions.

De gener a juny de 2020, Vocento va tenir uns ingressos de 163,696 milions d’euros, un 15,6% menys que els 193,840 de fa un any. Per la seva part, les despeses (sense amortitzacions) van ser de 157,122 milions, una reducció del 12,4% respecte als 179,450 milions del primer semestre de 2019.

En el capítol d’ingressos, els generats per la venda d’exemplars es redueixen un 11,3% (de 66,762 milions a 59,184), els de la publicitat ho fan un 22,6% (de 84,206 milions a 65,192), i en el concepte d’altres ingressos cauen un 8,3% (de 42,873 milions a 39,319).

Per divisions, la premsa obté unes pèrdues d’explotació de 3,217 milions d’euros, en contrast amb els 4,644 milions de benefici del primer semestre de 2019. Aquí els ingressos cauen un 17,7%, passant de 160,605 milions a 132,184.

En aquest àmbit segueixen registrant un resultat d’explotació positiu els diaris regionals, amb 1,714 milions d’euros (–76,3%). Per la seva part, l’ABC obté unes pèrdues de 4,382 milions (el doble que l’any passat), i els suplements i les revistes de 550.000 euros (–22,4%).

Quant a l’audiovisual, Vocento registra un benefici d’explotació de 4,555 milions d’euros, un 9,3% menys que els 5,023 milions dels primers sis mesos de 2019, ara amb ingressos de 15,226 milions (–8,2%). En aquesta àrea el grup assoleix beneficis d’explotació de 2,554 en el negoci de la TDT (–9,9%); d’1,232 milions a la ràdio (–3,1%), i de 769.000 euros en continguts (–16,2%).