Un estudi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) conclou que les persones majors de 65 anys, que suposen el 17,4% de la població catalana, estan representades “insuficientment” a la televisió: surten poc a les notícies i als debats, i encara menys als programes de ficció.

Més concretament, les persones grans tenen un 7% de quota de personatges a les sèries, mentre que en els teleinformatius és del 10,3%, i en els espais de debat i entrevistes del 13,6%.

Malgrat l’estudi s’ha centrat en la gent gran, aquest revela que la “marginació” en els teleinformatius també afecta infants i joves. En concret, els menors de 14 anys obtenen una presència del 2%, mentre que les persones d’entre 15 i 29 anys tenen una quota als teleinformatius del 7%.

En canvi, les persones adultes (entre 30 i 64 anys), amb un pes demogràfic del 51,2%, estan sobrerepresentades amb un 80,8% dels inserts. Per als autors del document, aquest fet es deu a la seva condició “d’actius laboralment”.

Doble discriminació per a les dones

Si les persones majors de 65 anys estan infrarepresentades a la televisió, en el cas de les dones la situació s’agreuja. De cada 100 inserts en els teleinformatius on apareixien persones grans, el 75,9% corresponia a homes i el 24,1 a dones, quan la proporció entre la població catalana d’aquesta edat és de 42,5 i el 57,5%, respectivament. En debats i entrevistes la “distorsió” es manté en xifres similars, però en l’àmbit de la ficció s’aconsegueix una certa paritat amb el 48 i el 52% de representació, respectivament.

El CAC assenyala que una possible interpretació d’aquestes dades seria que els espais informatius tenen la funció de mostrar una representació de la realitat que té a veure amb la visibilitat social de les persones que hi apareixen, mentre que en la ficció es tendeix a recrear els espais socials, però també els personals i familiars dels personatges.

Pel que fa al rol de les persones grans, l’estudi mostra que, en els teleinformatius, apareixen majoritàriament desenvolupant un rol social, principalment vinculats a l’esfera personal, al món de la cultura i al món econòmic. Per la seva part, en la programació de ficció, tres quartes parts dels personatges a partir dels 65 anys tenen un rol relacionat amb l’esfera personal i el paper que tenen en la trama es deu, majoritàriament, a la seva condició de persones jubilades o de familiars d’altres personatges.

L’informe del CAC analitza una mostra de les emissions de teleinformatius, programes de debats o entrevistes i espais de ficció durant el primer semestre del 2012 a TV3, TVE a Catalunya, 8tv i Barcelona TV. Aquest és el primer estudi sobre la diversitat i la igualtat a la televisió d’una sèrie que el Consell realitzarà sobre altres variables, com ara la immigració, el gènere o la gent jove.