El Govern espanyol ha acordat amb Esquerra que la nova Llei audiovisual estatal estableixi que les plataformes d’streaming hagin d’incloure un 6% de continguts en català.

En concret, del 30% que les plataformes estan obligades a reservar a obra europea, el 50% ha de ser en llengües de l’Estat (és a dir, el 15% del total del catàleg), i d’aquesta meitat, segons l’acord assolit, un 40% seria per a produccions en català, èuscar o gallec. Per tant, el 6% de tot el catàleg, i el 20% del conjunt de la producció europea.

Per altra banda, si el contingut que les plataformes digitals ofereixen ja està doblat i/o subtitulat en alguna de les llengües cooficials, també s’haurà d’incloure en els respectius catàlegs.

El projecte de llei de l’audiovisual estableix un impost del 5% dels ingressos de les plataformes privades per finançar obra europea i del 6% per a les públiques. L’acord entre el Govern espanyol i ERC preveu que un 10% d’aquests diners s’hagi de destinar produccions en llengües cooficials.

Finalment, el pacte també contempla la creació d’un fons de 10,5 milions d’euros per promoure el doblatge i la subtitulació en català, èuscar o gallec a les plataformes.

Amb aquest pacte, que inclou acords en altres matèries, l’Executiu espanyol podrà tirar endavant els Pressupostos Generals de l’Estat gràcies al vot favorable d’Esquerra.