La Plataforma Audiovisual de Productores Independents (PAP) ha alertat de la “manca d’ambició, estratègia i visió de futur” de l’Avantprojecte de llei del cinema i la cultura audiovisual, aprovat pel Consell de Ministres al febrer. En un acte celebrat al Festival de Màlaga aquest dimarts, l’entitat va afirmar que l’articulat és “insuficient” i que es “perd l’oportunitat d’avançar-se a ales necessitats del sector de la propera dècada”.

D’entrada, la PAP reclama que la definició de ‘productores independents’ consti en l’article de definicions de la nova normativa. “Aquesta modificació resulta indispensable per garantir que totes les mesures incloses en el text contribueixen a protegir el sector, al mateix nivell que la resta de la cadena de valor audiovisual”, defensa.

Blindar els ajuts públics 

Tot i que la plataforma valora “positivament” que l’Avantprojecte de llei pretengui donar cobertura a l’audiovisual més enllà de les obres cinematogràfiques, lamenta que a l’hora de la veritat aquesta obertura a formats i gèneres diversos no s’acompanya d’una dotació pressupostària “específica i garantida”.

Així doncs, la Plataforma de Productores reclama que la futura llei blindi la dotació econòmica per a la producció audiovisual en general i la cinematogràfica en particular. En aquest sentit, sol·licita que el text reflecteixi de manera genèrica quina part dels pressupostos generals es destinarà a la promoció d’aquesta activitat, i que alhora especifiqui que es farà una revisió anual per cobrir les necessitats del sector.

Per dotar d’un major contingut al concepte ‘productora independent’, la PAP reclama que s’hi destinin el 100% dels ajuts públics recollits a la llei. “Aquesta mesura permetria afavorir i protegir aquest tipus d’empreses amb ajudes directes, en interès de la competitivitat del sector i la salvaguarda de la diversitat i el patrimoni cultural, tal com es diu a l’exposició de motius del propi avantprojecte de llei”, argumenta.

Millorar els incentius fiscals

Les productores independents també exigeixen millorar el sistema de l’AIE a l’hora d’accedir als beneficis fiscals. Més concretament, consideren que la llei hauria de contemplar sistemes d’incentius fiscals “més eficaços” en coordinació amb Hisenda. En paral·lel, veuen necessari el desenvolupament d’un reglament d’incentius fiscals.

Per altra banda, la Plataforma troba “insuficient” la creació del Consell Estatal de la Cinematografia i de la Cultura Audiovisual contemplat en l’Avantprojecte de llei. Tot i que admet que obriria les portes a la participació del sector en tot allò que afecta l’audiovisual, es quedaria “curt” en un altre objectiu que les productores consideren clau: el finançament procedent de fons diferents dels Pressupostos Generals de l’Estat. Per això, urgeixen a crear una agència público-privada del sector audiovisual, la qual “sí compliria ambdós propòsits”.