El 22% de les ràdios locals i comarcals es manté única i exclusivament amb la tasca majoritàriament desinteressada dels col·laboradors. Però del 78% restant, totes disposen de col·laboradors amb diferents responsabilitats. Així ho assegura la tesi doctoral Els treballadors i els col·laboradors de les emissores de ràdio locals i comarcals de Catalunya: Definició i funcions de les figures professionals, del professor de la Universitat de Vic Sergi Solà.

La investigació, defensada el passat 19 de juny a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL), va ser qualificada amb un excel·lent cum laude, segons explicava el mateix dia a La Vanguardia Josep Lluís Micó, director del Grau de Periodisme de la URL.

El 75% de col·laboradors no té cap remuneració

La investigació de Solà assenyala que la plantilla amb contracte de les ràdios de proximitat (el 97% de les quals són públiques) normalment s’encarrega dels serveis informatius, mentre que els col·laboradors acostumen a ocupar-se d’altres programes. D’aquests, el 75% no cobra res per la seva tasca. Segons el treball, com a màxim, en un 64% dels casos reben formació a les emissores. A més, el 47% de les ràdios es reforcen amb alumnes en pràctiques.

Per realitzar la tesi doctoral, Sergi Solà va enquestar 244 ràdios de proximitat catalanes i va realitzar diverses entrevistes en profunditat a periodistes professionals i amateurs amb diverses funcions dins aquest tipus d’emissores.