L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) denuncia que l’ocupació il·legal de freqüències provoca perjudica la resta tant per la disminució de l’audiència com per la pèrdua d’ingressos publicitaris, que xifra entre els 2,25 i els 3,6 milions d’euros.

Per aquest motiu, la patronal de les ràdios privades demana actuacions “més contundents i d’efectes immediats” contra les emissores pirates. “Tot i que ara la Generalitat actua, per cada emissora que tanca, n’obre una altra”, lamenta el president de l’ACR, Rober Serentill.

Pèrdua d’oients d’entre el 5 i el 8%

La patronal explica que l’ocupació il·legal de freqüències té conseqüències de caràcter tècnic amb la pèrdua de qualitat de recepció de les emissores legals, cosa que els fa perdre oients, i conseqüentment també decau el volum de possibles vendes.

Més concretament, l’ACR estima que, sumant l’efecte per l’oferta de programació de les ràdios il·legals i l’empitjorament de les condicions de recepció que provoquen, la pèrdua d’audiència de les emissores legals se situa entre el 5 i el 8%.

Per a calcular la pèrdua d’ingressos, l’Associació ha utilitzat la metodologia de l’Informe sobre la inversió publicitària en ràdio a Catalunya, publicat per MediaHotline. Segons el document del 2012, el mercat de la ràdio a Catalunya suma 45.104.000 euros, dels quals un 41,6 % són ingressos corresponents a cadenes de ràdio temàtica i un 58,4 % a emissores generalistes. Utilitzant la metodologia de Media Hotline, l’ACR calcula que l’ingrés mitjà per oient de la ràdio temàtica estaria sobre els 8 euros, i el de la generalista en els 14 euros.

Per tant, estimant una pèrdua d’audiència del 5%, això comportaria una minoració de 2,25 milions euros anuals, mentre que si el càlcul es fa amb una disminució del 8% d’oients, la pèrdua d’ingressos arriba als 3,6 milions.