El 2009, les subscripcions individuals de premsa diària a l’Estat espanyol van seguir la tendència a l’alça dels darrers anys, i van arribar als 487.512 exemplars, gairebé 11.000 exemplars més que l’any anterior, quan en van ser 476.563. L’any 2000 les subscripcions van ser de 354.878 exemplars, per la qual cosa des d’aleshores la xifra s’ha incrementat un 37,4%.

Si comparem què representa aquesta modalitat de difusió (la subscripció individual) sobre el total de difusió, veiem que el 2000 representava un 8,7%, mentre que el 2009 ja arribava al 12,9%.

Aquestes dades –extretes de l’OJD– reafirmen la tendència creixent que ha viscut la subscripció com a modalitat de distribució de premsa diària durant la darrera dècada, excepte els anys 2007 i 2008. En concret, l’any 2000 les subscripcions van ser de 354.878 exemplars; el 2001, 361.345; el 2002, 357.682; el 2003, 365.324; el 2004, 398.815; el 2005, 440.547; el 2006, 478.104; el 2007, 447.533; el 2008, 476.563, i el 2009, 487.512.

Font: Escacc