El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dilluns la convocatòria de subvencions estructurals del 2014 per a televisions en català o aranès de titularitat privada. Enguany, la dotació és de 625.000 euros, pràcticament la mateixa quantitat que en la convocatòria de 2013, de 630.000 euros. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 13 de maig.

En les bases d’aquest 2014, s’ha modificat el sistema de càlcul de l’import per la manca de dades d’audiències dels mitjans de proximitat arran de la unificació del Baròmetre i l’EGM. Per aquest motiu, la Secretaria de Comunicació ha suprimit el criteri de suport a la difusió, que es basava en les audiències, i ha reforçat el suport a la producció pròpia augmentant el valor de l’hora de 24 a 28 euros.

La decisió s’ha establert després de simular diversos escenaris amb les dades d’imports atorgats l’any passat, considerant que poden ser semblants a les que els sol·licitants presentaran en l’actual convocatòria. Segons la Secretaria, en aquesta simulació d’escenaris, el canvi de 24 a 28 euros en el valor de l’hora de producció pròpia permet reforçar el percentatge de l’import derivat del suport a la producció pròpia respecte a l’import total de la subvenció.