La Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT) ha assenyalat que les taxes que les operadores han de pagar per finançar RTVE s’han de calcular sobre el total dels seus ingressos, independentment de si provenen de la difusió de canals sobre els quals no són responsables editorials. L’organisme regulador argumenta que és coherent que s’utilitzi el total dels ingressos de les empreses de telecomunicacions perquè és “el conjunt del servei ofert” el que es beneficia de la supressió de la publicitat a RTVE.

La CMT ha fet aquesta consideració en una resolució en què desestima un recurs d’Ono a una resolució anterior que establia que l’operadora havia de pagar un milió d’euros addicionals al que ja havia abonat per la taxa de RTVE de l’any 2009.

Ono havia al·legat que, per fer el pagament, era “condició necessària” ser operadora de televisió i ser responsable editorial, cosa que no se’ls pot atribuir perquè l’empresa només “difon canals sobre els quals no té responsabilitat editorial”.

En canvi, la CMT considera que la Llei de finançament de RTVE “no ofereix dubtes” quan parla sobre l’aportació de les concessionàries del servei de televisió d’accés condicional o de pagament, pel que considera que la lectura d’Ono “no s’ajusta” a la normativa.

Anteriorment, la CMT ja havia comprovat que les autoliquidacions d’algunes cadenes privades de televisió havien exclòs les quantitats corresponents als continguts sobre els que deien no tenir control editorial (com ara els canals que es servien en els diferents paquets de les TV de pagament) o sobre els terminals (descodificadors). L’organisme regulador va resoldre que els ingressos no poden suposar en cap cas una deducció en la xifra d’ingressos bruts per calcular la taxa.