L’Audiència Nacional ha dictat una sentència en què rebutja la fixació de serveis mínims per vaga a les televisions privades al considerar que l’activitat que duen a terme no té caràcter de servei públic des de l’entrada en vigor de la Llei Audiovisual, aprovada el 2010.

D’aquesta manera, la sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional ha estimat el recurs presentat per la federació de serveis de la UGT contra l’ordre del Ministeri d’Indústria, que pretenia fixar serveis mínims a La Sexta amb motiu de la vaga general del passat 29 de setembre.

El tribunal argumenta que no es donen els requisits que exigia el reial decret llei 17/1977 sobre relacions de treball perquè l’Administració pugui establir serveis mínims. El fet és que després de l’entrada en vigor de la Llei General de Comunicació Audiovisual “l’activitat desenvolupada per les empreses privades que operen al sector audiovisual de televisió no pot ser qualificada de sector públic”, ni tampoc es pot considerar “de reconeguda i inajornable necessitat” sense que hi hagi “circumstàncies d’especial gravetat” que ho justifiquin.

En la mateixa sentència, assenyala que en cas de necessitat podria haver utilitzat RTVE “com a garant d’aquells serveis essencials sense necessitat de sacrificar el dret de vaga d’empreses privades del sector”.

L’Audiència Nacional dóna la raó, doncs, a la UGT, que valora “molt positivament” la sentència, la primera que es dicta pels cinc recursos que va interposar arran del 29-S contra els serveis mínims decretats a Telecinco, Cuatro, La Sexta i Veo7. Ara espera que la resta de sentències vagin en la mateixa direcció.

Recordem que, amb motiu de la vaga general del 29 de setembre, el Govern central va dictar una ordre que imposava uns serveis mínims “estrictament necessaris per garantir la prestació del servei essencial d’informació” i els va fixar en “la producció i emissió de programes informatius en els seus horaris habituals, reduint un 20% la seva duració habitual”. També establia un percentatge mínim del 12% del personal de l’empresa. Després de la vaga, el sindicat UGT va recórrer l’ordre en considerar que vulnerava el dret de vaga sense cap justificació.