La Unió de Televisions Comercials Associades (UTECA) ha decidit recórrer per la via contenciosa administrativa la instrucció de la Junta Electoral Central (JEC) que estén a les cadenes privades els criteris de pluralisme, neutralitat i proporcionalitat en períodes electorals, que fins ara tant sols afectaven a les públiques.

La patronal de les privades considera que la instrucció de la JEC és “inèdita, impensable i innecessària en les democràcies formals amb llibertat de premsa”. La UTECA critica que la instrucció “obliga” les privades a cobrir les campanyes electorals segons “estrictes quotes partidistes” i no amb “criteris periodístics professionals”.