La FORTA ha fet públic un informe realitzat per Accenture on es reivindica el paper de les televisions autonòmiques com a garantia de proximitat, diversitat i continguts de qualitat davant l’oferta de les cadenes privades, però on també es quantifica la seva aportació en el panorama audiovisual i es rebaten algunes acusacions sobre el seu cost.

Segons l’estudi de la Federació d’Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmiques, aquestes cadenes són “essencials” per a la dinamització dels seus territoris d’influència, vertebradores de la societat i grans impulsores de la indústria audiovisual.

El 19,3% dels ingressos del sector audiovisual

Per al coordinador de l’estudi, Iván de Cristóbal, les TV autonòmiques compleixen amb la seva tasca de servei públic. En concret, l’informe assenyala que, per terme mitjà, el 44% de la seva programació fomenta la cohesió social i la pertinença territorial (27.219 hores en 6.568 programes durant el 2010 en el conjunta de la FORTA); el 19% està dedicat a continguts culturals i esdeveniments significatius del seu territori (11.781 hores en 3.957 programes); i el 12% promociona la indústria del territori (7.197 hores en 4.605 programes). En aquest sentit, l’aportació directa o induïda representa el 19,3% del total d’ingressos dels sector audiovisual estatal.

L’estudi també destaca que la programació informativa de les primeres cadenes de les televisions autonòmiques gairebé duplica la que realitzen les televisions privades. A més, l’aportació dels informatius a les audiències totals és un 80% superior en les autonòmiques que en les privades, i semblant a la de TVE.

30,6 euros per cap

Finalment, l’informe assenyala que el cost de les autonòmiques de l’Estat va ser de 30,6 euros anuals per habitant, un 30% inferior al de cadenes similars a la resta d’Europa. Només a Bèlgica (26,4 euros) i Portugal el cost és inferior (16,1); els més elevats són Finlàndia (69,9 euros) i Dinamarca (68,1). Aquí caldria tenir en compte que la disminució de les aportacions públiques els dos darrers anys hauria reduït el cost encara més, tot i haver-se creat nous canals.